เครื่องขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสูญญากาศPlastic Vaccum Forming

เครื่องขึ้นรูปพลาสติก No.1

ขนาด 1200 x 1800 มม.

เครื่องขึ้นรูปพลาสติก No.2

ขนาด 1200 x 2400 มม.

เครื่องขึ้นรูปพลาสติก No.3

ขนาด 2000 x 3000 มม.

เครื่องตัดพลาสติกด้วยเลเซอร์Plastic Laser Cutting

เครื่องตัดเลเซอร์

เครื่อง CNC